Nieuwsbericht CO2 1e halfjaar 2022

Het lijdt geen twijfel dat de uitstoot van CO2 een duidelijk negatief effect op het klimaat heeft. De VDBH Groep (waarvan VDBH WEST deel uitmaakt) zet zich daarom blijvend in om deze uitstoot bij alle activiteiten te verminderen.

Duurzaam beleid VDBH Groep werpt vruchten af

Inleiding
Het lijdt geen twijfel dat de uitstoot van CO2 een duidelijk negatief effect op het klimaat heeft. De VDBH Groep (waarvan VDBH WEST deel uitmaakt) zet zich daarom blijvend in om deze uitstoot bij alle activiteiten te verminderen. De CO2-Prestatieladder wordt gebruikt als instrument om de duurzaamheid van een bedrijf aan te tonen. Hierop heeft de VDBH Groep trede 5 (de hoogste trede) behaald. Niettemin blijft de VDBH Groep ernaar streven om zijn prestaties nog verder te verbeteren. Ook in 2022 laten de statistieken weer een daling in de CO2-uitstoot zien. Hoopgevend!

Footprint 2022 scope 1/2/3**
In het eerste halfjaar van 2022 bedroeg de totale CO2-uitstoot van onze organisatie (eigen CO₂-uitstoot door brandstofverbruik voor projecten en bedrijfsgebouwen en business travel): 844,59 ton CO2. Dat is (zelfs absoluut gezien!) 27 ton CO2 minder dan in het eerste halfjaar van 2021.
Deze uitstoot is als volgt samengesteld: zie afbeelding rechts.

Realisering doelstellingen/maatregelen
In 2022 zijn ook weer de nodige maatregelen genomen om onze CO2-emissies verder te reduceren. Het grootste deel van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door het wagen- en machinepark. Onze reductiedoelstellingen richten zich dan ook met name op deze veroorzaker. Waar in eerdere jaren de focus vooral lag op het verkrijgen van inzicht en investering in zuinigere motoren, is er in 2022 ook weer verder ingezet op verduurzaming van wagenpark, materieelpark en duurzame brandstoffen, en met mooi resultaat.

Deze maatregelen hebben geleid tot flinke reducties:
• Mede door elektrificatie verbruikten wij 20.000 liter minder diesels (B7, XTRA Green en CO2-saving diesel) in het eerste halfjaar van 2022 en de diesels die we gebruikten, waren duurzamer.
• Toepassing van CO2-saving diesel t.v.v. normale diesel. Hierdoor ontstond er 34 ton minder CO2-uitstoot.
• Vervanging normale (B7-)diesel voor XTRA green diesel (= 90% fossiele diesel met 10% FAME): 18 ton CO2-reductie.
• Verduurzaming wagen-/materieelpark (schonere motoren en/of elektrisch aangedreven, bijv. elektrische goupils, personenauto’s, maaiers).
• CO2-neutrale energievoorziening bedrijfsgebouwen (zonnepanelen) ca. 10 ton/halfjaar voor energie gebouwen en opladen gereedschappen en elektrische auto’s.
• Continuering verwerking bladafval d.m.v. bokashi-methode.

De voortgang van de maatregelen en verantwoording van behaalde reducties in 2022 vindt u binnenkort op onze CO2-pagina.

Naast het realiseren van deze doelstellingen willen wij met ketenpartners in de markt ook de haalbaarheid onderzoeken naar de productie en het gebruik van groene waterstof (opgewekt met windenergie), om als vervolgstap in de toekomst het wagen-/materieelpark daarop aan te passen.

Keteninitiatief
Al jaren nemen wij deel aan de keteninitiatieven van Mourik Groot-Ammers, waaronder: “Emissieloos werken in de keten’. In dit keteninitiatief treffen de deelnemende bedrijven maatregelen om de medewerkers bewust te maken van het brandstofverbruik en worden gemotiveerd om emissieloos te werken. Ook zullen er diverse pilots worden gedraaid waarin wordt gestreefd naar emissieloze bouwketen, materieelstukken, transportmiddelen energie-/laadinfra-structuurvoorzieningen.

Meer weten over CO₂?
Meer informatie over CO₂ vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Deze stichting is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van het certificeringschema CO₂-Prestatieladder. Klik op volgende link.

Terug naar overzicht