Wat wij doen

Als u uit uw raam naar buiten kijkt ziet u buitenruimte. Dit kan zowel de openbare ruimte zijn als uw eigen buitenruimte. Hoe groener deze is, hoe prettiger u zich voelt. En VDBH West BV is daar nu juist van!

De buitenruimte is steeds belangrijker geworden. Of het nu om een particuliere tuin gaat of een groot park in de openbare ruimte. De buitenbeleving staat tegenwoordig centraal in het welbevinden en welbeleven van de mensen. Hoe groot of hoe klein uw buitenruimte ook is. Wij brengen onze kennis en ervaring bij u.

U kunt ons vrijblijvend benaderen voor:

 • Advies en ontwerp
  In een persoonlijk gesprek geven wij advies over het vergroenen en verduurzamen van uw buitenruimte. Uw buitenbeleving moet optimaal zijn! Daarbij bieden we aan de hand van uw wensen en behoeften én onze ideeën een passend ontwerp of beheercontract. Bij het ontwerp zijn we altijd opzoek naar de juiste balans tussen de wensen van de opdrachtgever, de eindgebruiker, de klant en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 • Meerjaren onderhoudsplannen
  Ieder jaar voeren wij een quickscan uit op uw buitenruimte waarbij we kijken naar de technische staat en de gebruikerswaarde van uw buitenterrein. Vanuit deze quickscan komen eventuele aanpassings-of verbetervoorstellen die ervoor zorgen dat uw buitenruimte up-to-date blijft.

 • Aanleg en onderhoud van verhardingen
  Eén van onze specialismen is de aanleg en het onderhoud van verhardingen. Naast het traditionele straatwerk zijn wij actief met de aanleg van halfverhardingen.
  Veel gemeentes, natuurorganisaties en andere beheerinstanties hebben wandel- en fietspaden als onderdeel van het recreatieve netwerk. Deze paden kunnen bestaan uit halfverhardingen. Voordelen van halfverhardingen zijn het klimaatadaptieve karakter (waterdoorlatendheid), de prijs t.o.v. asfalt of betonpaden én de natuurlijke uitstraling. Ook reparaties en herstelwerkzaamheden zijn eenvoudig en voordelig uit tevoeren door ons.

 • Boomverzorging
  We voeren boomveiligheidscontroles uit door gebruik te maken van de VTA-methode (Visual Tree Assessment). Bomen worden met behulp van deze methodiek visueel beoordeeld op biologische en mechanische symptomen die duiden op (verborgen) gebreken. Daaruit volgend komt dan eventuele snoeionderhoud, vellen en het planten of verankeren van bomen. Onze eigen bomenploeg met een gecertificeerd European Tree Worker (ETW-er) staat 24/7 beschikbaar. Ook voor calamiteiten.

 • Speelvoorzieningen
  Speelvoorzieningen zijn een belangrijk aspect in de levensontwikkeling van een kind. Hierbij kunt u denken aan natuurlijke speeltuinen, speelvoorzieningen in de gemeente, kinderdagverblijftuinen en groene schoolpleinen. Voor deze projecten stellen we een Programma van Eisen op. Dit programma behandelt de aandachtspunten die bij het ontwikkelen van een speelruimte van belang zijn. Hiermee is VDBH WEST in staat een ontwerp te maken die voldoet aan uw wensen en die past in de specifieke omstandigheden van de speelruimte.

 • Beleeftuinen
  Voor meer informatie: Beleeftuinen.com