Daktuin (2)

CO2-Prestatieladder

Samen met collega’s, ketenpartners, leveranciers en kennisinstellingen zoeken we actief naar mogelijkheden om onze CO2-uitstoot terug te dringen.

Gecertificeerd sinds 2020

Inzicht en sturing

Al jarenlang neemt VDBH maatregelen om de organisatie te verduurzamen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Om dit meetbaar en aantoonbaar te maken, is de organisatie sinds 2020 gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder (trede 5): het meetinstrument om CO2-emissies inzichtelijk te maken en als sturingsinstrument te hanteren bij het formuleren van realistische doelstellingen.

Met de CO2-Prestatieladder maken we onze jaarlijkse CO2-uitstoot inzichtelijk en sturen we op verbeteringen.

Co2-prestatieladder
Halfverharding website

Via de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen kunt u al onze verplichte internetpublicaties inzien.

Bekijk onze publicaties Featured Services Badge